Proiecte finalizate

„Dezvoltarea activității medicale a societății INFOMEDICA S.R.L. prin dotarea unui bloc operator cu ATI si saloane pentru pacienți”

S.C. INFOMEDICA S.R.L. cu sediul în municipiul Arad, Str. Eftimie Murgu, nr. 74-76, județul Arad, CUI 13680162, J2/40/2001, a derulat începând cu 14.03.2018 proiectul cu titlul: „Dezvoltarea activitatii medicale a societatii INFOMEDICA S.R.L. prin dotarea unui bloc operator cu ATI si saloane pentru pacienti”, cod SMIS 114370, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1529 / 14.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.400.636,56 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.374.900,32 lei, din care 1.168.665,27 lei din FEDR și 206.235,05 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea Vest, judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 138-140, et. 2, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea activitatii medicale a societatii INFOMEDICA S.R.L. prin dotarea unui bloc operator cu ATI si saloane pentru pacienti” consta in îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în cadrul societatii si prin realizarea unei investitii initiale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Extinderea capacitatii de prestare a serviciilor medicale, prin achizitia de echipamente si dotari noi si performante, prin achizitia unui soft de gestiune a serviciilor medicale, precum si prin realizarea de lucrari ce nu necesita autorizare pentru instalatiile si infrastructura locatiei de implementare, care genereaza inovare de serviciu si de proces in cadrul societatii.
  2. Realizarea activitatilor de internationalizare, a activitatilor de certificare a sistemului de management si de certificare a proceselor medicale.
  3. Cresterea numarului mediu de salariati ai societatii prin crearea unui loc de munca pentru persoane din categorii defavorizate.

Rezultatele proiectului sunt:

  1. 49 echipamente si dotari medicale noi si performante, 1 soft de gestiune, 1 lucrare de arhitectura, 1 lucrare de instalatii aer, 1 lucrare de instalatii climatizare, 1 lucrare de instalatii incalzire, 1 lucrare de instalatii medicale
  2. 1 participare la un targ international, 1 sistem de management certificat, 1 proces certificat
  3. 1 loc de munca creat din categoria persoanelor defavorizate

Scopul investitiei initiale presupune atat achizitionarea de lucrari ce nu necesita autorizare, achizitionarea de echipamente performante, de generatie noua, cat si achizitionarea de active necorporale menite sa sustina activitatea medicala dezvoltata prin proiect. In plus, sunt vizate activitati de internationalizare si de certificare pentru cresterea calitatii serviciilor medicale si a prezentei acestuia pe piata, inclusiv la nivel international.

Data de începere a proiectului: 14.03.2018
Data de finalizare a proiectului: 30.06.2019
Perioada de implementare în luni: 15 luni

BENEFICIAR: INFOMEDICA S.R.L.

„Dezvoltarea activității medicale a societății INFOMEDICA S.R.L. prin dotarea unui bloc operator cu ATI si saloane pentru pacienți”

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Scroll to top